Integritetspolicy

Per & Sara Gastro i Helsingborg AB, org. nr 556511-9962, med adress Järnvägsgatan 13, 252 24 Helsingborg, Telefonnummer 042-243470, epost info@gastro.nu, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller när du registrerar dig på webbplatsen.

Integritetspolicyn avser att informera dig om att vi samlar in och hur den insamlade informationen används. Genom att du blir informerad om vår integritetspolicy i samband med lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter avses?

Dina personuppgifter; så som e-post, namn, telefonnummer etc, men även via cookies (mer information i cookiepolicy) kommer att behandlas av oss i syfte att administrera information (bland annat i marknadsföringsändamål eller i affärsrelaterade ändamål) från oss, till dig. Om det är en anställningsansökan eller ansökan om t ex medlemskap hos oss kommer vi att hantera dina personuppgifter i anslutning till denna typ av process. 

Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer vi följaktligen inte ha möjlighet att skicka någon information till dig.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera information till dig i enlighet med ditt önskemål att mottaga dessa. 

 

Hur länge?

Dina personuppgifter kommer att lagras till dess du kontaktar oss och efterfrågar om att bli avregistrerad. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt annan lagstiftning eller enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet). Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot behandling av dina personuppgifter om du anser att vi inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för att skapa dialog och kommunikation, oss emellan. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta oss enligt ovan för mer information om dessa rättigheter.